Alternate Text

فراموشی و تغییر رمز عبور

بازگشت

فراموشی رمز عبور:

۱: برای بازیابی رمز عبور مانند تصویر زیر در صفحه‌ی اصلی گزینه‌ی ورود را انتخاب کنید:

Alternate Text

۲: سپس مانند تصویر زیر "رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید؟" را انتخاب کنید:

Alternate Text

۳: حال شماره‌ی تلفن همراهی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید را وارد کنید:

Alternate Text

۴: سپس مانند تصویر زیر کد پیامک شده به تلفن همراه خود را وارد کنید و رمز عبور جدید را ثبت نمایید:

Alternate Text

تغییر رمز عبور:

۱: برای تغییر رمز عبور مانند تصویر زیر در صفحه‌ی شخصی قسمت مشخصات من "تغییر رمز عبور" را انتخاب کنید:

Alternate Text

۲: سپس مانند تصویر زیر ابتدا رمز عبور قدیمی سپس رمز عبور جدید را وارد کنید:

Alternate Text