Alternate Text

نحوه‌ی پرداخت بدهی

بازگشت

۱: برای پرداخت بدهی مانند تصویر زیر در صفحه‌ی شخصی گزینه‌ی بدهی‌های من را انتخاب کنید و با انتخاب "پرداخت بدهی" ‌به درگاه بانک متصل شوید:

Alternate Text

۲: سپس با وارد کردن اطلاعات کارت خود در درگاه بانک پارسیان بدهی خود به بلوک را بپردازید:

Alternate Text

۳: پس از پرداخت بدهی در قسمت "پرداخت‌های من" بدهی‌های پرداخت شده را مشاهده کنید: (همچنین در صورت پرداخت حضوری بدهی می‌توانید این پرداخت‌ها را نیز مشاهده کنید)

Alternate Text