بلوک من

پرداخت آسان شارژهای ماهیانه

home

چرا بلوک من؟

به عنوان یکی از اولین سایت‌ها در راستای مدیریت بدهی‌ و شارژ بلوک‌ها، شهرک‌ها و برج‌ها می‌باشد. هدف اصلی این سایت فراهم‌کردن روشی بسیار آسان جهت پرداخت بدهی‌ها و شارژهای ماهیانه‎‌ برای ساکنین مجتمع‌های بزرگ می‌باشد.

همچنین برای مدیران مجتمع‌ها قابلیت مدیریت کامل بلوک تحت پوششان فراهم شده است. مدیران توانایی افزودن آپارتمان‌ها و مدیریت بدهی‌های بلوک خود را دارند.

هدف اصلی ما ایجاد تعاملی آسان بین مدیران و ساکنین مجتمع‌ها است.


home

ساکنین بلوک‌ها

امکان پرداخت شارژ و بدهی به صورت غیرحضوری و اینترنتی (همچنین امکان پرداخت حضوری)

مشاهده‌ی تمامی پرداخت‌ها در دوره‌های مختلف

مشاهد‌ه‌ی اخبار و اطلاعیه‌های بلوک

امکان ثبت رای در نظرسنجی‌های بلوک

home

home

مدیران بلوک‌ها

مشاهده‌ی لیست ساکنین و مالکین بلوک تحت مدیریت خود‌

مشاهده‌ی لیست آپارتمان‌ها، افزودن آپارتمان و اعضای آپارتمان (همچنین امکان تفکیک مالکین و ساکنین آپارتمان‌ها)

امکان افزدون خبر و اطلاعیه و همچنین نظرسنجی برای بلوک تحت مدیریت خود

امکان افزدون شارژ و بدهی برای آپارتمان‌های بلوک تحت مدیریت خود

مشاهده‌ی لیست بدهکارها و پرداخت‌کننده‌های بلوک تحت مدیریت خود


home

اپلیکیشن اندروید بلوک من

اپلیکیشن اندرویدی برای ساکنین و مالکین بلوک‌ها

امکان پرداخت شارژ و بدهی از طریق درگاه بانکی

مشاهده‌ی تمامی پرداخت‌ها در دوره‌های مختلف

مشاهد‌ه‌ی اخبار و اطلاعیه‌های بلوک

امکان ثبت رای در نظرسنجی‌های بلوک

دریافت مستقیم

home